Requires Flash
Get Adobe Flash player

     NAŠI DJELATNICI

 

U stalnom radnom odnosu imamo 3 djelatnika. Od toga 1 dip.in�enjera gra�evinarstva, 1 dip.in�enjera rudarstva, 1 gra�evinskog tehni�ara, 8 strojara, 8 voza�a, 6 radnika (zidari i tesari), 2 mehani�ara te 1 bravara i 5 pomo�nih radnika. Svi djelatnici imaju polo�enu protupo�arnu zaštitu, zaštitu na radu i osposobljenost za rad s doti�nim strojevima i jednu čistačicu 

GTM-GAVAN d.o.o. Dlakovac 1/A, 47300 Ogulin