Requires Flash
Get Adobe Flash player


      MEHANIZACIJA I OPREMA

 

 

Naše poduzeće raspolaže širokim rasponom građevinskih strojeva i opreme za izvođenje radova nisko i visokogradnje. Vršimo najam mehanizacije ili preuzimamo radove u kooperativnim odnosima. Posebne pogodnosti i efikasnije obavljanje radova omogućavamo poduzetnicima i malim poduzećima.
U sklopu tvrtke se nalazi i mehanička radiona sa mobilnom servisnom ekipom koja brzo i efikasno vrši popravak i servisiranje sve raspoložive mehanizacije.

GTM-GAVAN d.o.o. Dlakovac 1/A, 47300 Ogulin