Requires Flash
Get Adobe Flash player

 

     BETONARA

 

Početkom 2008. godine u rad smo pustili novu, suvremenu,kompjuterski upravljanu betonaru za proizvodnju svih vrsta svježih betona.Betonara je tipa ORU Oneday sa planetarnom mješalicom kapaciteta 1,5m³ odnosno 60 m³/h,a postavljena je u kamenolomu Gavani u Ogulinu.
Integriranjem betonare  u sustav kamenoloma, postavili smo čvrste osnove svih građevinskih poduhvata, ostvarujući pri tom stratešku fleksibilnost kao jedan od najvažnijih preduvjeta za uspjeh na modernom građevinskom trištu.
Osim miješanja osnovnih sastojaka (cement, voda i kameni agregat), u modernoj tehnologiji izrade betona vrlo često upotrebljavamo dodatke betonu (aditive) za sve vrste betona.
Uz proces proizvodnje betona vršimo još dopremanje betona i ugradnju betona pomoću beton pumpe.


Betoni se proizvodi u skladu s normom HRN  EN 206-1, te za njega posjedujemo potvrdu o tvorničkoj kontroli proizvodnje.

Proizvodni program

• Transportni beton  0-16 mm : C8/10, C12/15, C16/20,  C20/25, C25/30, C30/37, C35/45
• Pumpani beton  0-16 mm  : C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45
• Plastificirani beton
• Vodonepropusni beton
• Mlazni beton (torkret)
• Betonska stabilizacija

 

 

 

 

 

 

GTM-GAVAN d.o.o. Dlakovac 1/A, 47300 Ogulin